vård

Sjukt barn

VAB (vård av sjukt barn)

Du som vårdnadshavare till ett sjukt barn kan få ersättning för vab eller s.k. tillfällig föräldrapenning från det att barnet är 8 månader, till och med dagen innan barnet fyller 12 år. Det finns tillfällen när du har rätt till ersättning även om barnet är äldre eller yngre, till exempel om barnet omfattas av LSS. Du kan få ersättning för vård av sjukt barn
om du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att du ska ta hand om ett sjukt barn.
om du följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare, barn- och ungdomspsykiatri
om du är hemma med barnet för att den ordinarie vårdaren är sjuk.
om du deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att du ska lära dig att sköta ditt barn.
om du är försäkrad i Sverige.
om barnet bor i Sverige eller inom EU/EES eller Schweiz.


Ersättning för tillfällig föräldrapenning kan tas ut antingen för en hel dag eller för 75 %, 50 %, 25 % eller 12,5 % av en dag. Arbetsgivaren gör löneavdrag för motsvarande tid. Det är vanligt att löneavdrag vid vab görs per timme.
Det går att överlåta tillfällig föräldrapenning till någon annan som i sin tur avstår från arbete för att ta hand om ett sjukt barn. Den personen måste avstå från arbete för att ha rätt att få tillfällig föräldrapenning beviljad av Försäkringskassan. Det kan gälla både morföräldrar och farföräldrar men också vänner till familjen.

VOBBA

Den som vobbar d.v.s. jobbar hemma samtidigt som man har ett sjukt barn hemma kan dock inte få någon ersättning från försäkringskassan om man får full lön från arbetsgivaren för det jobb man utför.
Om man inte kan utföra sitt arbete fullt ut kan man kombinera jobb och vab t.ex. jobba halva dagen och ta ut föräldrapenning andra halvan av dagen, men man har inte rätt att söka tillfällig föräldrapenning för större del än det löneavdrag som arbetsgivaren gör.

Du och den andra föräldern kan maximalt tillsammans få ersättning i form av tillfällig föräldrapenning för upp till 120 dagar per barn och år.